Bestha utveckling

Startsida Om företaget Våra tjänster Projekt Kontakta oss Webbsupport

Projekt 2012 - 2007 Projekt 2006 - 2003 Projekt 2002 - 2000 Chef 1999 - 1998 Chef 1997 - 1996 Projekt 1995 - 1993 Konsult 1992 - 1987 Konsult 1986 Chef 1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef 1997-1996

1997

Telia Data

Chef för sektion inom Billing Systems.

Ansvarade för resultat, personal, kompetens inom en enhet som omsatte 40 milj. kr 1997 och bestod av 25 st. medarbetare och 15 st. externa konsulter med yrkesrollerna projektledare och verksamhetsanalytiker. IS/IT området var processen "Ta betalt"/Billing.

Uppdragsgivare: Telia Financial Services; Billing

 

1996

Guide i Stockholm

Projektledare.

 

Kund: PostNet & Torget.

Syfte; att bygga en logisk och fysisk infrastruktur för både datorsystem och kommunikationsnät (LAN, MAN, WAN, inklusive brandväggar och kryptering).

 

Kund: AB Familjebostäder.

Syfte; att föreslå en Customer Care lösning och krav på system som ökade graden av service inom processen "Ta emot anmälan omfel, fastställa behov, avhjälpa brister"

 

Kund: AB Familjebostäder.

Syfte; att stödja projektledare som genomförde förnyelser av processer inom operativ verksamhet.

 

Verksamhetsanalytiker/utredare

Kund: Agria

Syfte; att samla fakta, analysera, lämna underlag till beslut inklusive konsekvenser avseende outsourcing av Agrias IT-stöd/verksamhet.

 

Kund: Stockholm Vatten

Syfte; att samla fakta, analysera, lämna underlag till beslut inklusive konsekvenser avseende en modern IT-strategi.

 

Kund: Division inom Sandvik koncernen.

Syfte; Verksamhetsutveckling med Lotus Notes.