Bestha utveckling

Startsida Om företaget Våra tjänster Projekt Kontakta oss Webbsupport

Projekt 2012 - 2007 Projekt 2006 - 2003 Projekt 2002 - 2000 Chef 1999 - 1998 Chef 1997 - 1996 Projekt 1995 - 1993 Konsult 1992 - 1987 Konsult 1986 Chef 1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef 1999-1998

April 1999 - februari 2000

Telia ProSoft AB

Projektledare - Strategisk Integration

Ansvarade för projekt med målet att förbättra "time to market (TTM)" för "telekom - produkter" som skulle lanseras på konsumentmarkanden av Telia. Utvecklingen skulle även kunna genomföras till betydligt lägre kostnader än i tidigare.

Nya "Service Provisioning/Supply Chain Management system" skulle dels kunna stödja befintliga och nya kundsystem i enlighet med  CRM-strategien (Customer Relationship Management), dels affärsmässigt kunna hantera många under- leverantörer (bland andra flera network/content providers).

Uppdragsgivare: Telia Nära AB

 

 

1998 - mars 1999

Telia ProSoft AB

Chef för Billing Systems

Ansvarade för resultat, beläggning, personal och förnyelse inom telia ProSofts område Billing Systems som bestod av 200 anställda medarbetare och ca 300 st. externa konsulter med yrkesroller inom hela IS/IT området. Billing Systems omsatte 500 milj. kr 1998 och gav förutbestämt överskott på 10%.

 

Målet för ProSoft Billing Systems vat att på uppdrag av Telia Billing realisera avancerade betalningstjänster som kunde anpassas till varje kund. Billing Systems förvaltade system som säkrade att större delen av Telia inkomster, 50 miljarder, kom in till Telia. Processen omfattade "Ta betalt" {Billing; insamling, prissättning, lagring, selektering, fakturering, presentation, betalning}.

 

1999 nådde Billing Systems en viktig milstolpe då resultaten av ett projekt som driftsattes och avancerade kundanpassade betalningstjänster blev verklighet. Projektet, ett av Telias största, integrerade ca 25 st. befintliga system med ca 5 st. nya system.

Billing Systems ansvarade för systemutveckling och implementation. Billing Systems medverkade i hela projektet under alla dess faser.

Uppdragsgivare: Telia Financial Services; Billing