Bestha utveckling

Startsida Om företaget Våra tjänster Projekt Kontakta oss Webbsupport

Projektledning Förstudier Utredningar Chef att hyra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef att hyra

Under ett företags livscykel finns det situationer då en inhyrd chef kan vara rätt lösning.

 

Bestha Utveckling kan gå in i situationer där det är problem med lönsamheten, soliditeten eller likviditeten. Det kan även gälla en förändringsprocess där ledning eller ledningsmodell måste bytas.

Andra fall kan bero på frånvaro av management.

 

Chef att hyra kan bli aktuell då ordinarie chef ska genomföra ett utvecklingsprojekt eller genomföra annan förnyelse.

 

Ihållande uppmärksamhet på medarbetare som planerar, genomför och följer upp att utpekade resultat stämmer med målen.

 

Avvikelser från fastställd strategi korrigeras inom ramen för fastlagda behörigheter/befogenheter.

 

Chef att hyra avser en begränsad tid. Normalt pågår ett uppdrag som inhyrd chef i ca 0,5 till 1,5 år.