Bestha utveckling

Startsida Om företaget Våra tjänster Projekt Kontakta oss Webbsupport

Affärsidé Kompetens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm  med inriktning på

 • Management Consulting
 • Organisationsutveckling
 • Ekonomisk styrning

Kurser

TeliaSonera Sverige

 • Projektledning
 • IP Nät och Tele Nät
 • Microsoft Office SharePoint Server
 • Ledarutbildning
 • Processer
 • Groupware Lotus Notes och kommunikation Prima Vista
 • Språk; engelska

Guide Data AB

 • Business Process Reengineering och Management Consulting Awarenes
 • Line of Visibilty Engineering Methodology (LOVEM) som samtidigt fokuserar på kunder, processer, aktiviteter & systemstöd och roller

Familjebostäder AB

 • Affärsinriktad IT, SQL, Project for Windows

CAP Programator

 • Verksamhetsanalys och Systemutveckling, Projektledning
 • LOTS (Logiskt tillvägagångsätt)