Bestha utveckling

Startsida Om företaget Våra tjänster Projekt Kontakta oss Webbsupport

Affärsidé Kompetens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestha utveckling

Kunskap om gemensamt mål

 

Bestha Utveckling har kunskap, skicklighet och handlingskraft att leverera dina förväntningar!

Projektledning

 • Professionell kompetens

  Projekt, Propsmodellen

  • Tollgates (överordnade beslut)

  • Projektmodell (projektstyrning och projektdokument). Projektmål som är Specifika, Mätbara, Realistiska och Tidbaserade. {SMART}

  • Arbetsmodeller (aktiviteter)

  • Milestones (viktiga etappmål)

 • Social kompetens; ger och tar emot impulser/uppslag.
 • Individuella egenskaper; observant, ser, inser och levererar.

Förstudier

 • Översätter din verksamhets kommunikationsprocesser till objekt och datamodeller som kan användas vid design av system, samt utveckling/upphandling av system.

Managementkonsulting/Verksamhetsutveckling

 • Samlar in fakta, analyserar, gör slutsatser och utformar förslag som ger ditt företag både en effektiv och rationell verksamhet.

Chef att hyra

 • Visar fullödig uppmärksamhet, ger och tar emot uppslag samt följer upp bestämda målsättningar med de presterade resultaten.
 • Beslutar om åtgärder när det finns differenser mellan mål och insatser.