Bestha utveckling

Startsida Om företaget Våra tjänster Projekt Kontakta oss Webbsupport

Projekt 2012 - 2007 Projekt 2006 - 2003 Projekt 2002 - 2000 Chef 1999 - 1998 Chef 1997 - 1996 Projekt 1995 - 1993 Konsult 1992 - 1987 Konsult 1986 Chef 1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 2006-2003

September 2004 - juni 2006

Telia, Networks and Production

Projektledare med mål att leverera en telefonväxel med IP som bärare, vilken större företag ska kunna härbärgera/inkvartera hos operatören TeliaSonera. Produktens namn  Managed Voice.

Ansvarade för att produktifiera, egentligen integrera olika komponenter till, en telefonväxel med hänvisningsfunktioner på Internet vilka samverkar med kretskopplade och mobila nät.

Lanserades september 2005. Tre leveranser har genomfördes till och med juni 2006.

 

December 2003 - juni 2005

Telia, Networks and Production

Projektledare med mål att leverera Stadsnät till stora fastighetsägare.

Ansvarade för att produktifiera erbjudandet 10 Mb/s access till Internet via LAN/MAN ägda av fastighetsägare som agerar operatörer och samverkar med flera Internet Service Providers.

Lanserades november 2004.

Ansvarade t ill och med juni 2005 för utveckling att kunna leverera flera funktioner/tjänster via Stadsnät t ex olika bandbredder/hastigheter, IP-TV och IP-telefoni.

 

Januari 2003 - Februari 2004

Telia, Networks and Production

Projektledare med mål att leverera Bredbandstelefoni till konsumenter. Ansvarade för att produktifiera, egentligen integrera olika komponenter till telefoni på Internet och erbjudanden som  närvaropresentation, katalog, chatt och video. Givetvis i samverkan med kretskopplade och mobila nät.

Lanserades februari 2004.