Bestha utveckling

Startsida Om företaget Våra tjänster Projekt Kontakta oss Webbsupport

Projekt 2012 - 2007 Projekt 2006 - 2003 Projekt 2002 - 2000 Chef 1999 - 1998 Chef 1997 - 1996 Projekt 1995 - 1993 Konsult 1992 - 1987 Konsult 1986 Chef 1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 2012-2007

Januari 2012

Landstinget Västernorrland 

Konsultationer avseende kravställning inför konsolidering/uppgradering av organisationens telefonplattform.

 

April 2010 - september 2011

Landstinget Västernorrland 

Utvecklare inom telefoniområdet med syfte att leverera mål, strategi och planer för konsolidering/uppgradering av organisationens telefonplattform för att  tillgodose kärnverksamhetens behov av kommunikation avseende  dess samverkan och samordning.

Systemförvaltning av befintlig telefoniplattform samt dess stödsystem och utredningar avseende system med anknytning till plattformenen vilka krävde förbättrad integration med huvudnoden.

 

September 2009 - december 2009

eWork Scandinavia och Logica

Utredare inom en organisation med 8000 anställda med målet att dels bestämma de viktigaste rollerna som fordras och deras ansvar inom IP-telefoni dels beskriva processer samt rutiner som krävs för både ett framgångsrikt införande och en hållbar förvaltning av objektet IP-telefoni.

 

Januari 2007 - april 2007

IP-Solutions AB och B3IT Management AB

Utredare (i ett B3IT team www.b3it.se ) med mål att leverera analyser & slutsatser och förslag till handlingsplan om telefoni. Ett större företag (med ca 4000 anställda) hade beställt förstudien.

Ansvarade för en delmängd av förstudien som omfattade leverans av funktion-/kravspecifikation som även inkluderade möjligheten till telefonväxel med IP som bärare.